Kroužky

"Kdo si hraje, nezlobí," říká se od pradávna. A právě hra je podstatou našich kroužků pro děti základních škol. Je zde však i něco navíc: snažíme se svou činností přispět k rozvoji fantazie, komunikačních schopnosti, formování osobnosti a k nácviku životních situací.

Kroužky herectví a žurnalistiky trvají 90 minut, 1 x v týdnu. Potřebujeme běžnou školní třídu či místnost. Počet dětí ve skupině: nejméně 5, maximálně 15. Nápn kroužku přizpůsobujeme věku a schopnostem skupin. (To znamená, že napříkald děti z 1. tříd nejsou ve společné skupině s žáky 4. a vyšších ročníků.)

Herectví - Divadléko dětského herce PcDrak:

  • říkanky, jazykolamy, artikulační cvičení,
  • komunikační dovednosti a rozvoj fantazie při improvizovaných scénkách a tématicky řízených hrách,
  • empatie v rámci drobných scének rozvíjejících situace na základě poznání osobností žáků,
  • rozvoj fantazie prostřednictvím jednoduchých tematicky řízených her,
  • nácvik krátkých představení pro rodiče a veřejnost.

Žurnalistika - (školní) noviny PcDrak:

Děti se učí vyjadřovat myšlenky, názory, komunikovat s lidmi, ptát se, pozorovat, poslouchat… Kroužky novinařiny a literární tvořivosti jsou vhodné pro žáky od čtvrté třídy.

Co budeme dělat?

  • krátké zprávy, rozhovory, komentáře,  portéréty,
  • pohádky, povídky,
  • psát scénáře, 
  • naplánovat web a naplnit ho textem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co hrajeme

Texty her

Ztratili jste text ke hře, kterou připravujeme? Tak tady je. Stáhnete si, vytiskněte a jedeme dál. Nemáte tiskárnu? Nic se neděje, napište e-mail , pošlete sms nebo zavolejte, přinesu na kroužek nový. Perníková...
Celý článek