Novinky

Vážení rodiče a učitelé,

agentura PcDrak nabízí dětem  plno nevšedních zážitků, zábavy, tvořivosti a možností osobnostního rozvoje a komunikačních schopností.

Divadélko dětského herce PcDrak - kroužky herectví

 Děti hrají pohádky klasicky i v nevšedních úpravách, vymýšlejí vlastní scénáře, režírují, recitují, improvizují, rozvíjejí fantazii a baví se. Organizujeme vystoupení pro rodiče a příbuzné a vystupujeme při různých příležitostech na veřejnosti.
 

(Školní) noviny a literární tvořivost

Děti připravují vlastní školní nebo jiný časopis v rolích redaktorů, reportérů, fotografů i ilustrátorů. Zkušíme psát povídky, články, příběhy, texty pro webové stránky.

Vyplněním přihlášky se zavazujete hradit stanovené kurzovné se splatností do konce každého prvního týdnev měsíci, na který platítte (předem) nebo pololetně vždy do 10. dne prvního měsíce daného pololetí, na který platíte. O tom, zda jste zvolili měsíční či pololetní platba nás informujte! Úhradu zasílejte na náš bankovní účet, který dostanete po přihlášení dítěte. V krajních případě a po předchozí domluvě lze platit v hotovosti. Zaplacené kurzovné je nevratné, a to i v případě, že Vaše dítě kroužek přestane navštěvovat - na jeho místě mohl být jiný žák, kterého jsme již z kapacitních důvodů nemohli přijmout.

Chcete, aby tyto kroužky byly i na vaší škole nebo ve vašem městě? Pak nás určitě kontaktujte na telefoním čísle 774 776 361 nebo e-mailu khavelkova@pcdrak.cz.