Co děláme na herectví?

Jistě vás zajímá, co všechno se děje na našich kurzech herectví? Většina z vás vidí pouze hry, které si děti nosí domů a jsou postaveny před to naučit se text. Děti vám možná vyprávějí i o nějakých scénkách apod. Je to ale doopravdy všechno? Samozřejmě, že není! Zde je proto běžné složení naší hodiny a půl:

- dechová a hlasová cvičení (správné dýchání, posazení hlasu, artikulace, jazykolamy apod.). Děti by si tato cvičení měly zkoušet i doma, mají-li mít viditelné výsledky. Pokud k tomu budou mít chuť a odvahu, budou vypadat možná legračně, nesmějte se jim moc :-)

- zkouška her (těmi, co aktuálně zkoušíme, občas zařadíme i ty staré, abychom je nezapomněli). Čím dříve děti zvládají texty svých rolí, tím dříve můžeme hru nastudovat v prostoru v kostýmech a s rekvizitami. Texty všech her najdete zde...

- improvizační cvičení (scénky na zadané či volné téma, komunikační a situační scénky apod.) podporující empatii, fantazii, kreativní myšlení, vyjádření beze slov,

- nácvik týmové spolupráce formou scének/krátkých her podle vlastní dramaturgie i režie dětí,

- pohybové scénky zaměřené na nácvik orientace,

- přednes (próza, poezie).

Spektrum činnosti je velmi pestré a samozřejmě se vždy nevejde do jedné lekce vše. To bychom pak nemohli dělat nic pořádně. Dechová a hlasová cvičení však zařazujeme vždy, stejně tak nějakou z aktuálně nacvičovaných nebo starších již nastudovaných her. Na další nám zbývá zhruba půl hodina, tedy se věnujeme vždy něčemu. V druhém pololetí začneme zařazovat více i poezie a prózu - už jsme se více poznali a víme, co od druhého očekávat).

Program každého kroužku je přizpůsoben schopnostem a věku dětí, které jej navštěvují. U prvňáků například nelze počítat s nácvikem scének z vlastní režií a stejně tak improvizační, hlasová i artikulační cvičení jsou omezena.

Pokud byste chtěli, abych pomohla dětem z básničkami, které se mají naučit do školy, ať si je na kroužek přinesou, procvičíme je!

Díky šikovným a ochotným maminkám je již Divadélko dětského herce PcDrak vybaveno dalšími kostýmy a rekvizitami. Děkujeme!