Kroužky v ZŠ Loděnice

Termíny kroužků:

Herectví - 4. až 8. třída: středa 16.00 - 17.30, učebna češtiny

Herectví - 1. třída: pátek 12.00 - 13.30, učebna 1.B
Herectví - 2. až 3. třída: pátek 13.30 - 15.00, učebna 1.B
Novinářský: pátek 15.00 - 16.30