Proč mít kroužky herectví a žurnalistiky?

Všichni se určitě shodneme na tom, že hra je pro jakékoli dítě velmi důležitá. Je v ní všechno možné, myšlenky mohou létat kam si zachtějí, představy dostávají reálné obrysy a přitom zcela pomíjí zákony reality – současnost, minulost či budoucnost prostě neexistují. A kroužky dramatického umění jsou pro žáky rovněž hrou, ale jak je dnes moderní říkat - jsou v přidané hodnoty. Jsou totiž hrou řízenou, hrou, která potřebuje fantazii dětí a rozvíjí ji žádoucím směrem, která vštěpuje dětem zásady obecně platné morálky a učí je zásadám týmové spolupráce. Umožňuje hledání a nalézání životních postojů a učí děti komunikaci v různých životních situacích. Profiluje dětské osobnosti a dává jim možnost vlastního vyjádření a seberealizace. A navíc - být herečkou, novinářem, spisovatelkou, režisérem je přece pro mnohé děti lákavé. Tak proč to s námi nezkusit?