O PcDrak

Možná vás dříve nebo později napadne, proč se agentura zaměřená především na kroužky herectví a literární tvorby jmenuje PcDrak a proč máme v logu draka s počítačem a ne třeba draka klauna. Vysvětlení je v podstatě jednoduché. Bez počítače dnes nejde skoro nic, ani to divadlo nebo psaní článků, povídek či scénářů. A navíc milujeme draky. Jsou symbolem odvahy a moudrosti i štěstí. Jsou nezbytnými obyvateli pohádkových světů a moderní fantasy literury či filmů. Není naší úlohou soudit, zda draci někdy existovali, stoprocentně jsou však pevně zakotveni v naší fantazii. A o tu nám v našich hereckých a literárních kurzech přece jde především. Velké D pak není jen prvním písmenem slova drak, začíná jím slovo dramatické a také divadlo.

MgA. Kateřina Havelková

  • Absolventka Státní konzervatoře v Praze, obor hudebně dramatický, a  Filmové a fakulty Akademie múzických umění, obor režie a scenáristika.
  • 7 let praxe ve vedoucích pozicích zpravodajství a publicistiky deníků Český deník, ZN Noviny, Expres, Pražský deník.
  • 15 let spolupráce s časopisy Žena a život, Zdraví, Moje zdraví, Paní domu Extra jako kmenová či externí redaktorka, šéfredaktorka odborného časopisu Event &  Promotions.
  • 12 let zkušeností v oblasti komunikace – Public Relations (tiskové zprávy, PR články, tiskové konference, brožury, letáky, struktura a texty webů), Public affairs (vztah s neziskovým sektorem), Community Relations (vztah s blízkým okolím), interní komunikace (vztah se zaměstnanci), strategické marketingové plánování, event marketing, tvorba propagačních materiálů.
  • 6 let zkušeností v oblast návrhů obsahové struktury a textace webových stránek (www.druchema.cz, www.  inekonsystems.cz, www.odlehcemezemekouli.cz, www.czechpan.cz, www.palivasto.cz, www.zdravehrani.cz atd.).