Kroužky v ZŠ Zaječov

Kroužky herectví a žurnalistiky se konají ve čtvrtek od 12.30 do 14.00 hodin.