Kroužky ve školním roce 2014/2015

Začínáme stejně jako škola! Kroužky herectví a žurnalistiky pokračují v ZŠ Loděnice u Berouna i v ZŠ P. Lisého Hostomice.  Termíny kroužků jsou tyto:

ZŠ Loděnice: středa - 16.00 až 17.30 herectví, smíšená skupina od 4. tříd, 3. A
                         pátek - 12.30 - 14.00 herectví 1. a 2. třídy, 5. A
                                      14.00 - 15.30 herectví 3. a 4. třídy, 5. A
                                      15.30 - 17.00 žurnalistika, od 4. tříd, 3. A

ZŠ P. Lisého Hostomice: čtvrtek - 13.00 až 14.30 herectví 1. a 2. třídy
                                                          14.30 až 16.00 herectví 3. a 4. třídy
                                                          16.00 sž 17.30 žurnalistika, od 4. tříd

Věkové služení skupin je doporučené, avšak nikoli závazné. Pokud se Vašim dětem doporučený čas nehodí, můžeme jej po dohodě přijmout i do jiné skupiny.

Ceny zůstávají  stejné jako v loňském roce. Ale připravili jsme pro vás novinku: možnost úhrady kroužků na pololetí se slevou 10 procent z celkové částky za 5 měsíců.
Měsíční úhrady jsou paušální a splatné vždy první týden v měsící, na které je úhrada prováděna (dopředu), a to nejlépe převodem na účet, popřípadě v hotovosti proti potvrzení.
Pololetní platby jsou paušální na období 5 měsíců a splatné vždy do 10. dne prvního měsíce daného pololetí (dopředu).
Všichni rodiče žáků, kteří navštěvovali naše kroužky herectví a žurnalistiky v minulém školním roce již obdrželi informace e-mailem,  všem dalším poskytneme informace při prvním kontaktu.