Účast na kroužcích divadélka PcDrak a platby za kroužky včetně žurnalistiky

Vážení rodiče, kvapem se blíží všechna naše první vystoupení v tomto školním roce. 7.12  jsme s dětmi s kroužku v Hostomicích na Adventním jarmarku v Hostomicích (13.00), 13.12. vystupují žáci z Loděnic v ZŠ Loděnice (17.00), 19.12. hrajeme z dětmi z Berouna na Vánočních trzích na Husově náměstí v Berouně (10.00). Velmi proto prosím o stoprocentní účast dětí na herectví, pokud opravdu nebudou nemocné. Prosím o ohleduplnost k ostatním, kteří nemohou naplno hrát, chybí-li jim malý herecký kolega a o plánování jiných aktivit s dětmi mimo kroužek herectví. Vím, že je to těžké někdy dát dohromady, ale pokud to je jen trochu možná, prosím o to.

Snažím se, aby děti zužitkovaly svou šikovnost, chuť a píli a zároveň se trochu otrkaly před diváky, a proto předpokládám, že budeme mít další představení. Možná ještě v prosinci, určitě však pak v lednu a v dalších měsících. Práce vašich dětí (a mojich malých herců), starost o přípravu kostýmů apod. se tedy zúročí.

Chtěla bych Vás rovněž upozornit na změnu v systému plateb za kroužky herectví i žurnalistiky od následujícího měsíce (prosinec).  Částka, kterou platíte se nemění, avšak bude považována za paušální a neměnnou na měsíc bez ohledu na počet týdnů v něm (pokud počítám správně ve roce 2014 bude 5 měsíců, ve kterých navštíví Vaše děti kroužek za měsíc 5x).  Dále na základě reakcí některých z vás, kteří se podivili benevolentnímu převádění plateb v případě nepřítomnost žáka (původně zamýšlenému pouze na omluvenou nepřítomnost v případě nemoci), a mého průzkumu u dalších poskytovatelů volnočasových aktivit dětí, ruším systém kreditů v případě skupinových kroužků. Herectví i žurnalistikya se koná vždy, ať je nepřítomen kdokoli s žáků. Úhrady, prosím, provádějte ideálně převodem na bankovní účet, který všichni máte, a to stejně jako v minulosti vždy do konce prvního měsíce, na který platítte (platí se tedy na měsíc předem). Pokud je to pro Vás příliš nepohodlné, pltaby v hotovosti prosím směrujte rovněž na první týden v měsíci.

Děkuji všem rodičů za pochopení a věřím, že je kroužky baví!

S pozdravem, Kateřina Havelková